CRKBO Erkend Opleidingsinstituut

LOTUS Massageschool is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut.

Onze school is daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Dit betekent:

  • dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs
  • dat onze trainingen zijn vrijgesteld van btw.

Wij voldoen aan de eisen van de Kwaliteitscode op de volgende onderdelen:

  • Organisatie
  • Docenten
  • Voorlichting
  • Algemene Voorwaarden
  • Uitvoering
  • Examinering
  • Klachtenregeling